บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
โรงเรียนบ้านบางขนุน
โรงเรียนบ้านบางหยี

ประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านทำเนียบ
โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง
โรงเรียนวัดปากคู
โรงเรียนบ้านเขาตากุน

ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
โรงเรียนบ้านดอนแค

ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านดวด
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
โรงเรียนบ้านพัฒนา 2

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2

ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านควนราชา
โรงเรียนบ้านน้ำราด
โรงเรียนบ้านพัฒนา
โรงเรียนบ้านไสขาม

ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดกงตาก
โรงเรียนบ้านน้ำลอด