บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.3

รร.บ้านควนราชา

เล่ม 1 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 2 คำที่มี ฤ ฤา
เล่ม 3 คำที่ใช้บัน บรร
เล่ม 4 คำที่ใช้ รร หัน
เล่ม 5 คำที่ใช้ ฑ
เล่ม 6 คำที่ใช้ตัวการันต์
เล่ม 7 คำที่ใช้อำและอัม
เล่ม 8 คำที่ใช้ ไอ ใอ ไอยและอัย

รร.บ้านเขาเทพพิทักษ์

เล่ม 1 คำที่ใช้ ไ- ใ- ไ-ย อัย
เล่ม 2 คำที่ใช้ บัน บรร
เล่ม 3 คำที่ใช้ ร หัน (รร)
เล่ม 4 คำที่ใช้ ฤ ฤๅ
เล่ม 5 คำที่ใช้ อัม อำ
เล่ม 6 คำที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต
เล่ม 7 คำที่ประวิสรรชนีย์ เเละไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 8 พยัญชนะ ฑ

รร.บ้านห้วยด่าน

เล่ม 1 คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 2 คำที่มี-ฤ-ฤา
เล่ม 3 การใช้คำที่ใช้-บัน-บรร
เล่ม 4 คำที่ใช้-รร
เล่ม 5 พยัญชนะ-ฑ
เล่ม 6 ทัณฑฆาต
เล่ม 7 การอ่านและการเขียนอำ-อัม
เล่ม 8 การอ่านและการเขียนสะกด-ไ-ใ-ไอย-อัย